ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ

ΑΠΛΙΚΑ ΜΟΝΟΦΩΤΗ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΟΞΥΛΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΘΑΛΑΣΣΟΞΥΛΩΝ ΣΕ ΑΠΛΙΚΕΣ ΜΟΝΟΦΩΤΕΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΡΑΒΟΣΧΟΙΝΟ....ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ!!