ΕΠΙΠΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΛΕΤΕΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΑΠΟ ΠΑΛΛΕΤΕΣ ΜΕ ΤΖΑΜΙ

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕ  2 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΑΠΟ ΠΑΛΕΤΕΣ ΜΕ ΤΖΑΜΙ

ΚΟΡΜΟΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΚΑΜΠΩ


ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΜΕ ΠΟΔΙΑ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΟΞΥΛΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ